Telefon:+386 (4)0 261 333

Društvo za razvoj Gremo naprej

Društvo za razvoj Gremo naprej je ustanovilo 19 članov  22.decembra 2010 z naslednjimi cilji:
a) splošni cilji:
  • prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb
  • ljubiteljsko delovanje na področju razvoja podeželja ter varstva okolja in narave
  • prispevamo k izboljševanju življenja v svojem ožjem in širšem okolju.
  • širjenje in promocija pozitivnih vrednot na društvenem, lokalnem, nacionalnem in globalnem nivoju
b) specifični cilji:
  • da vzpodbuja povezovanje različnih socialnih in ekonomskih partnerjev na lokalni ravni,
  • da sodeluje pri pripravi in izvajanju lokalne razvojne strategije na področju trajnostnega razvoja podeželja, posameznih naselij in občine kot celote