Telefon:+386 (4)0 261 333

Fram z okolico je lociran v izjemno bogatem okolju enot kulturne dediščine, naravnih znamenitosti in pokriva ga območje 20 km2 režima Natura2000. To bogastvo je še vedno le potencial, ki podatkovno (slike, opisi) še ni popolno evidentiran, ni označen na lokaciji z fizično vidno oznako in opisom in ni pripravljen v digitalni obliki za vključitev v spletne aplikacije kot tiskano promocijo na letakih ali oznakah. Vsako od enot arheološke, kulturne dediščine in naravnih znamenitosti je treba zatorej urediti podatkovno in jo v privlačni podobi in opisno umestiti na web stran projekta, v Info-točko muzeja kot na portale turističnih ponudnikov ter jih s tem približati javnosti, turistom.
Večina podatkov bo pridobljenih iz uradnih virov katalogov državnih ustanov, dopolnjeni pa bodo z lokacijo in opisom lokalnih znamenitosti, ki niso uvrščene v uradne kataloge znamenitosti jih pa lokalna skupnost kot take priznava in jih priporoča za ogled. Te podatke bomo pridobili iz sodelovanja z osnovnošolci v podprojektu Nove zgodbe o Framu »6.Sodelovanje OŠ Fram in vrtca«. Vsi podatki, iz uradnih virov in lokalnega izvora bodo vgrajeni v enostavno web aplikacijo in pripravljeni za vgradnjo v Info-točko muzeja naravnih znamenitosti in enot kulturne dediščine, dodani pa bodo še podatki o lokacijah in vsebinah ter posameznih predmetov »muzejev na prostem«, z načrti in vsebino učnih poti in o planinskih pešpoteh.