Telefon:+386 (4)0 261 333
Izdelava in urejanje digitalnega informativnega in promocijskega materiala

Digitalizacija (audio, video, slike) vseh enot muzejskih zbirk (v in izven objektov) za namene kot so: mobilne aplikacije, storytelling, arhiv, zavarovanje, za promocijo, informacije, vodenje skozi muzej. Posnamejo se razstavni predmeti »muzeja na prostem« in okolje ter objekte enot kulturne dediščine, spomenike in naravno znamenitost.

Muzej bi torej odseval tudi izven lokacije muzejskih zbirk, in sicer v bogato spletno okolje turistične ponudbe, v specializiranih muzejih, v šolah, na univerzah, itd.. Tudi oblikovanje fizičnih oznak in opisov predmetov, enot,..in tiskana promocija na letakih ali v brošuri – torej izdelava digitalnega informativnega in promocijskega materiala je zajeta v tem projektu. V izdelavo digitalnega materiala bodo aktivno vključeni mladi in starejši z mobilniki za pripravo katalogov digitalnih podatkov naravnih znamenitosti in enot kulturne dediščine. Pri iskanju in pripravi zgodb, slik, predmetov, ki bodo razstavljeni in tudi digitalizirani bomo angažirali starejše člane društev, bivše športnike in upokojene strokovnjake.

dg1 dg2 dg3 dg4 dg5 dg6 dg7 dg8 dg9 dg10 dg11