Telefon:+386 (4)0 261 333

Ureditev sobe za manjše prireditve v muzeju

Muzej Frama bi vseboval tudi večnamenski prostor za kulturne prireditve.Skladno z načrtovanimi potrebami iz podprojekta Nove zgodbe o Framu  »7.Ureditev sobe za kulturne prireditve v muzeju« bo eno od sob, kjer bodo sicer postavljene muzejske zbirke Frama, možno preurediti (oder, 40 stolov, ozvočenje, luči) v prostor za organiziranje manjših kulturno-zabavnih prireditev lokalne skupnosti in Oljarne Fram. V tej sobi bo tudi projektor za projiciranje vsebin obiskovalcem ali v pomoč nastopajočim.
Sobo bi namenili tudi dodatnim vsebinam kot so »razlagalnica« tem muzeja, središče proučevanja s poudarkom na strokovni in znanstveni osvetlitvi pomembnih osebnosti, kot so Caf, Turner, Maister, …in zgodovinskih dogodkov.

Predlagatelj: Društvo za razvoj Gremo naprej, KUD dr. Pavel Turner
Odgovorni osebi: Vinko Kurent, mag., Dora Ožvald