Telefon:+386 (4)0 261 333
Medgeneracijski center Fram – MGC Fram

V Framu se povečuje število starejših napram mlajšim in rastejo potrebe za dnevno druženje in servisiranje starejših ter za njihovo aktiviranje pri organiziranem delovanju  izven šolske dejavnosti osnovnošolcev in mladine.

Naša vizija je, da v eni od nezasedenih občinskih zgradb organiziramo sodoben MGC Fram za spodbujanje aktivnega življenje starejših.

Planiramo celodnevno zaposlitev 1 osebe iz javnih del z ustrezno izobrazbo. MGC naj bi postal točka, kjer se bodo zbirale tudi informacije o ljudeh potrebnih pomoči, ponudbi del in storitev za pomoč na domu, koordinirale tudi dejavnosti/nastopi, izleti društev, skratka točka, ki bo pomenila center informiranja, druženja in pomoči starejšim v Framu.

1. Pomoč – osnovni principi:

  • mlad človek/otrok pomaga staremu človeku;
  • star človek pomaga mlademu/otroku;
  • star, usposobljen in zdrav človek pomaga staremu, neukemu tudi bolnemu človeku
  • mlad in star pomagata skupaj nekemu drugemu človeku, ki potrebuje pomoč

2. Sodelovanje starejših/mlajših z MGC:

  • pomoč starejšim se izvaja BREZPLAČNO
  • prenos tehničnih znanj starejših strokovnjakov na mlade in obratno predvsem na področju uporabne IKT
  • prostor z knjigami, časopisi, računalniki, audio/video,..
  • zaposleni vodja MGC je tudi koordinator dejavnosti MGC z dogovorjenimi aktivnostmi in potenciali DU Fram, občino, šolo, društvi, Centrom za socialno delo, Energija centrom mladih, Karitas in Rdeči križ

med-center-1

Predlagatelj: DU Fram
Odgovorna oseba: Jelka Grafenauer