Telefon:+386 (4)0 261 333
oljarna-fram-proizvodnja

Oljarna Fram, proizvodnja bučnega olja

 

 

 

 

 

Muzej »Oljarstva« – temeljni projekt Nove zgodbe o Framu

Predlagatelj: Oljarna Fram d.o.o.                Odgovorna oseba: Branko Valenko

240 letna oljarska tradicija, edinstvenost ohranjene stavbe in tehnične dediščine stare Oljarne Bezjak iz leta 1886 in funkcionalno stanje opreme stare Oljarne Bezjak, v kateri so pridelovali bučno olje s stroji, ki jih je poganjala vodna turbina preko jermenskih in zobniških prenosov, so temeljne postavke pri vzpostavitvi muzeja Oljarstva, osrednjega projekta razvojnega programa Nova zgodba o Framu.

Industrijski kompleks Oljarne Fram je lociran v središču vasi Fram. Sestavlja ga nekaj zgradb in dvorišče, skozi katerega teče Framski potok z manjšim jezom. Vse zgradbe razen stavbe stare oljarne Bezjak so obnovljene, prepleskane in v funkciji poslovanja. Stara stavba oljarne Bezjak še ni obnovljena se pa zanjo pripravljajo načrti uporabe med njimi ta »Obnova stare oljarne FRAM, kot muzeja OLJARSTVA«. Projekt predstavlja aktualen in družbeno odgovoren razvojni interes zasebnega podjetja Oljarna Fram d.o.o., da poleg  osnovne dejavnosti – proizvodnje bučnega olja (45% slovenskega trga) »oživi« za javnost delovni proces pridobivanja olja v zgradbi in na strojih ter na pogon kot so to delali v 18.stoletju. Prostor in vse stroje želijo obnoviti oziroma jih usposobiti za izvajanje tehnologije pridelave »v živo« (sušenje, drobljenje, ločevanje olupkov, mletje, mešanje, praženje, stiskanje, flaširanje,..) z postankom v vsaki fazi, obrazložitvijo stroja in postopka. V določeni fazi bo omogočena pokušnja polizdelka ter nato končnega izdelka. KZ Drava, lastnik Oljarne Fram se zaveda, da so z podjetjem Oljarno Fram »kupili« poleg bogate industrijske dediščine in oljarske tradicije tudi veliko uspešnih in zanimivih zgodb o sodelovanju podjetja in delavcev z lokalno skupnostjo. Pomembno se nam zdi, da bi te zgodbe prikazali obiskovalcem ne le skozi zgodovino podjetja ampak tudi skozi zgodovine društev in lokalne skupnosti, v isti stavbi stare oljarne, kjer je oljarska tradicija nastajala.
Prenova stavbe in strojev bi se lahko začela le po odobritvi nepovratnih sredstev z možnostjo sofinanciranja največ do 15% lastnih sredstev. Možnost pridobitve nepovratnih sredstev, ki jih ponuja program financiranja razvoja lokalne skupnosti CLLD je bila Oljarni še neznana vse do pobude našega Društva za razvoj in organiziranih akterjev lokalne skupnosti. Seznanili smo jih, da CLLD program podpira projekte lokalne skupnosti planirane po principu »od spodaj navzgor« pogojuje pa sodelovanje podjetij, občine, zasebnikov in društev v pogodbenem javno-zasebnem partnerstvu. Povabili smo Oljarno Fram, da se z svojim neizkoriščenim razvojnim potencialom – objekt stare oljarne Bezjak z stroji in opremo – priključi razvojnemu programu lokalnih akterjev »Nova zgodba o Framu«. Seznanili smo Oljarno Fram z pogojem CLLD, da je možno do 49% pridobljenih nepovratnih sredstev uporabiti za obnovo objekta, ki pa ima iz prijavljenih projektov prijavitelja projekta in sodelujočih partnerjev (Nova zgodba o Framu) planiranih 51% nepovratnih sredstev za vsebine – prijavljeni projekt lokalnih partnerjev – ki se bodo izvajale v obnovljeni zgradbi. Skupaj z prikazom zgodovine Frama se bodo zbirke iz zgodovine društev umestile v ostale, proste prostore obnovljene stare oljarne kot muzej »Framsko – muzej o zgodovini Frama in okolice«. Danes so vse te zbirke in zgodovinski artefakti hranjeni v arhivih društev, podjetij oz. so neoznačeni na terenu in niso na razpolago javnosti.
Oljarna bi s tem dobila dobršen del potrebnih sredstev za obnovo svoje stavbe in prenovo strojev stare oljarne, lokalna skupnost pa kvalitetnega razvojnega partnerja pri realizaciji razvojnega programa Frama Nova zgodba o Framu. Tako smo se tudi dogovorili in skupaj pripravili projekta »Obnove stare Oljarne v Muzej Oljarstva« kot samostojen projekt Oljarne Fram in samostojen projekt lokalne skupnosti muzej »Framsko – muzej o zgodovini Frama in okolice« vendar oba predstavljata ključen in temeljni projekt lokalne skupnosti »Nove zgodbe o Framu«.
Obnova stavbe stare oljarne bo izvedena le v najnujnejšem obsegu saj je stavba v gradbeno in statično dobri kondiciji, ne potrebuje večjih gradbenih posegov razen, da se obnovi kritina, fasada, nadomestijo LE uničeni leseni deli (pod, ograje, ostrešje, vrata, okna), obnovijo elektro in vodovodne instalacije ter izvedejo slikopleskarska dela zunaj in znotraj stavbe ter vhodnih vrat. Največ del bo potrebno izvesti na vhodu v muzej, kjer bo poleg uradnega vhoda/izhoda organizirana manjša prodajalna, v velikosti sedanjega prostora, kjer bodo naprodaj izdelki iz bučnega olja (bučno olje, bučne pogače, semena, namazi oziroma jedi) ter spominki in razni izdelki ostalih obrtnikov in kmetov iz Frama, partnerjev v projektu in tudi drugih. Tukaj bo tudi Info-točka, kjer bodo obiskovalci preko IT naprave dobili informacije o muzeju in njegovih zbirkah, lokacijah in vsebinah »muzeja na prostem«, gostiščih, kmečkih turizmih, prenočiščih, prireditvah v Framu in Račah, o lokacijah naravnih znamenitosti in enotah kulturne dediščine, učnih poti in vseh drugih informacijah, ki jih potrebuje turist, obiskovalec. Dejansko bi lahko muzej pričel z svojim poslanstvom – proces pridobivanja olja v zgradbi in na strojih ter na pogon kot so to delali v 18.stoletju – že takoj po obnovi stavbe in uspešnem zagonu obnovljenih strojev.