Telefon:+386 (4)0 261 333

Osnovni namen tega projekta je nabavi IT opreme (strežnik, dva računalnika –- info-točka v pritličju in nadstropju) in aplikacije na spletnem strežniku za pregledovanje digitalnih vsebin muzeja in še posebej z sodobno IT tehnologijo izpostavljeno promocijo naših atrakcij in občasnih prireditev ter turističnih informacij….Vse digitalizirane vsebine: zbirke, muzeji na prostem, enote kulturne dediščine, naravne in druge znamenitosti, spomeniki se vgradijo v strežniško spletno (internet, intranet v muzeju) aplikacijo, ki daje vsem uporabnikom in iskalcem informacij o muzeju preko različnih IT naprav na razpolago za informiranje vse, kar smo pripravili.
V digitalno obliko predelane slike, listine oz. video in audio vsebine omogočajo muzeju in kraju Fram nasploh neslutene možnosti promoviranja potenciala ne le ponudbe iz projektov Nova zgodba o Framu ampak nasploh tudi o omejitvah, varovanih območij, itd..s čimer izboljšujemo njihovo prepoznavnost in rabo kot dobro priložnost za trajnostni razvoj in za prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote s čimer s tem projektom prispevamo k skrbi za okolje in podnebne spremembe.
Postavitev muzejev v bogato okolico naravnih znamenitosti in kulturne dediščine, pomenijo vsaj za področje pridelave olja atrakcijo EU razsežnosti, ki se ob dobri promociji in ostali ponudbi iz Nove zgodbe o Framu da »turistično« dobro tržiti. Digitalne vsebine integrirane na lastno web stran muzeja in na dogovorjene portale turističnih ponudnikov so predpogoj za promocijo potenciala in »magnet« za vabljenje turistov, ki bi si digitalne vsebine radi ogledali v »živo«. Posredno muzej kot nov center dogajanja in njegova bližnja okolica postajata nosilec in vzpodbujevalec razvoja novih/potrebnih osnovnih storitev na podeželju ter servisnih, gostinsko-turističnih in ostalih storitev v bližini Oljarne za zagotavljanje ustrezne ponudbe ter s tem novih delovnih mest (»zelenih«, »žensk in mladine«).