Telefon:+386 (4)0 261 333

Nova zgodba o Framu – promocijski DVD
Z idejo zasnovo razvojnega programa Frama »Nova zgodba Framu« in z posameznimi idejami/projekti, ki smo jih društva in posamezniki predali LAS Dobro za nas za pripravo Strategijo lokalnega razvoja LAS želimo seznaniti čim širšo javnost saj bi radi informacije o priložnostih posredovali podjetnikom in investitorjem in prebivalcem, ker bi radi v Framu poboljšali vzdušje in vzpostavili upanje, da se Framu obetajo boljši časi.
Prva javna predstavitev razvojnih idej je bila 13.junija, v sklopu prireditev ob praznovanju občinskega praznika. Predstavitve se je udeležilo cca 60 obiskovalcev. Prezentacija skupnega razvojnega projekta in 17 posameznih idej predstavlja predavanje 10 ponudnikov idej, ki ga posamezniki popestrijo z slikami in filmi. Predstavitve trajajo več kot uro in ne glede na zanimive ideje lahko postane prireditev suhoparna in monotona. Zato smo povabili MePZ KUD Pavel Turner, da v živo zapojejo nekaj pesmi med sklopi po dveh, treh prezentacijah idej. Mešani pevski zbor KUD dr.Pavel Turner pa je pripravil tudi presenečenje in naštudiral in »oživel« ter zapel priljubljeno Framsko himno, Oroslava Cafa.
Ideja, da izdelamo promocijski DVD pa je nastala kot posledica dejstva, da smo morali digitalizirano vsebino Živi šah 1976 zapisati na DVD in, ker je Živi šah eden od 17 projektov Nove zgodbe o Framu bi se dalo na isti DVD dodati še Framsko himno in vse ostale projekte Nove zgodbe o Framu, ki so bili predstavljeni ob javni predstavitvi ob občinskem prazniku. takšen promocijski DVD pa je tudi ustrezna oblika, da se prebivalce Frama na sodoben in organiziran način obvesti o vsebini predstavitve in razvojnem dogajanju v Framu. Ta DVD pa je tudi materialni dokaz konkretnega in uspešnega sodelovanja treh framskih društev.

Prva vsebina – Framska himna
Pesem je bilo potrebno audio in video posneti. Z župnikom Sv.Ane smo se dogovoril, da je MePZ dr.Pavel Turner lahko posnel pesem v cerkvi Sv.Ane in nato še enkrat v TVD Partizan. Snemalec je dobil navodila, da za vsak verz pesmi posname v Framu ustrezen video posnetek in uspelo nam je narediti audio/video izdelek, ki ga ljudje radi poslušajo in gledajo. Film Framska himna oz. sama pesem v digitalnem zapisu pa je tudi dobra podlaga in osnova kateremkoli družabnem dogodku v Framu saj se lahko predvaja že na mobilnih napravah in ta pesem spodbuja pripadnost in identiteto Frama pri prebivalcih.

Druga vsebina – Nova zgodba o Framu
Že po prvi predstavitvi pesmi Framska himna smo dojeli, da je Framska himna ustrezna audio podlaga video slajdom v prezentaciji 17 idejnih projektov razvoja v sklopu Nove zgodbe o Framu, ki smo tudi sicer predvideli kot poglaviten zapis na promocijskem DVD.

Tretja vsebina – Živi šah – digitalizacija 8mm filma prireditve iz 1976 leta
Eden najbolj zanimivih idejnih projektov Nove zgodbe o Framu je oživitev prireditve Živi šah. ŠD Fram si je že nekaj let prizadeval digitalizirati vsebino iz starega medija, 8mm film, o Živem šahu iz 1976 leta. Našli smo firmo, ki je digitalizacijo izvedla in predala master kopijo digitalnega posnetka ŠD Fram.

Izdelava promocijskega DVD
Seveda izdelava DVD zahteva razpolaganje z primerno pripravljenimi vsebinami, nabavo DVD medija, DVD enoto za zapisovanje predvidene vsebine na DVD, potrebno je zasnovati in narediti DVD ovitek (design, texti,) za kar je potrebno imeti barvni printer. Našteto skupaj mora izvesti usposobljen strokovnjak, ki pa teh del brez ustreznega plačila ne more izvesti.
Z snemalcem in monterjem Framske himne, ki je teh opravil vešč smo se dogovorili, da pripravi najprej 50 DVD z vsebinami Živi šah, Framska himna in Nova zgodbo o Framu ter ovitek z vsebinami/texti na obeh zunanjih in notranjih straneh. Društvo za razvoj Gremo naprej se je dogovorilo z monterjem in snemalcem Framske himne za naročilo še dodatnih 30 kom DVD. Z nabavo skupaj 80 kom DVD, ki smo jih tudi plačali dobavitelju smo tudi pokrili vse stroške snemanja filmov, montaže in izdelavo teh 80 DVD. Več kot polovico naročenih DVD smo razdelili brezplačno od tega 17 kom svetnikom občine Rače Fram in 15 kom drugim društvom, posameznikom ter možnim partnerjem na raznih sestankih v zvezi z pripravo sodelovanja v posameznem razvojnem projektu. ŠD Fram smo dali 15 kom saj so sami poravnali strošek (cca 100€) digitalizacije in transporta iz Munchna. Za nekaj DVD smo dobili prostovoljni prispevek, ki smo ga nakazali na ŽR društva. Pevcem MePz dr.Pavel Turner, ki so za svoje DVD prispevali prostovoljni prispevek pa smo dodali še posnetek Framske himne v HD ločljivosti in pa še posnetek pesmi iz Cerkve Sv.Ane. Pevce smo tudi pogostili in se jim zahvalili ter ob tem pridobili tudi njihovo dovoljenje za izvajanje audio/video posnetka pesmi preko web strani Društva za razvoj Gremo naprej.
Takšen projekt je velik zalogaj za naša društva saj ne razpolagamo z večjimi sredstvi zato ga v večjem obsegu ne moremo nadaljevati razen ob izjemnih priložnostih, če bodo zato na razpolago ustrezna sredstva. Za nadaljnje potrebe društev vsako društvo samostojno naroča kopije vsebin pri snemalcu ali jih samostojno kopira.