Telefon:+386 (4)0 261 333
Obnova Turnerjeve domačije

Ob soglasju familije je pred leti nastala pobuda skupine Framčanov občini, da se obnovi domačija dr. Pavla Turnerja. Naredilo se ni nič. Domačija se je sesula.

Domačije dr.Pavla Turnerja , svetovljana, izobraženca, publicista, mecena, vzgojitelja, buditelja narodne zavesti, prvega doktorja pravnih znanosti na nemški Univerzi v Strassburgu, predsednika zgodovinskega društva v Mariboru

turner

     Viri

2016

2017

Lastni viri predlagatelja

2.500

2.500

Lastni viri partnerjev

1.250

1.250

Sredstva CLLD

16.250

16.250

SKUPAJ

25.000

25.000

Predlagatelji:

Mate Romana, Vlasta Stavbar, Trglec Anita,   Žuraj  Tone, Grafenauer Božo, Uranjek Boris

Odgovorna oseba:

Dr. Vlasta Stavbar