Telefon:+386 (4)0 261 333
Društvo Gremo naprej in Zlati studenec

5kurkj

Predsednik Društva za razvoj Gremo naprej, mag.Kurent o društvu in kako in zakaj so našli »pozabljen« spomenik

Društvo za razvoj Gremo naprej od leta 2011 ljubiteljsko deluje na področju trajnostnega razvoja podeželja ter varstva okolja in narave. Fram zaostaja v razvoju in izgublja na nekdanji veličini in pomenu.
Eden od vzrokov so gotovo omejitve pri gradnji saj je vaško središče v celoti spomeniško zaščiteno in Fram leži v režimu varovanja narave Natura2000.
Zastoj zaradi omejitev pri gradnji se vidi že v številu prebivalcev, po popisu leta 1991 je imel Fram okoli 1000 prebivalcev, danes po 26 letih  jih ima le 79 več, medtem, ko je naselje Morje imelo leta 1991 500 prebivalcev in jih ima zaradi razvoja z novogradnjami danes 600 več.
Zato Fram potrebuje razvojne programe, vsebine, ki izkoriščajo cilje, ki jih družba in občina dosegata z dolgoletnimi omejitvami pri ohranjanju kulturne dediščina, diverzitete narave,..Ker takih programov v občini ni bilo smo se tega lotili naše društvo. Organizirali smo lokalne akterje in z njimi na čez 20 sestankih brskali po njihovih okoljih in slikoviti zgodovini Frama, s ciljem, da poiščemo vsebine, do sedaj »skrite« atribute razvoja.
In uspelo nam je. Naše delo je bilo poplačano z informacijo, da je nekje nad pokopališčem v Framu »pozabljen« spomenik iz obdobja rimske kulture, ki ga domačini poznajo po imenu »Izvir Zlati studenec«.Našli smo ga na gozdni strmini, povsem zaraščenega v grmičevju kot betonirano korito nad luknjo v zemlji usahlega izvira. Pri nadaljnjem preučevanju zgodovinske vrednosti in razvojnega potenciala izvira smo potrebovali strokovno oceno Službe za kult.dediščino območne enote MB.