Telefon:+386 (4)0 261 333
Posodobitev požarnega območja z vidika varovanja okolja, premoženja in življenja ljudi

Obnova prostorov in opreme 3 trojk in namestitev 30 samo stoječih gasilske omarice z nujno gasilsko opremo za hitro posredovanje v primeru požara ali druge naravne nesreče v območju Nature2000 in 9 vasi Framskega.

Hidrantna omara za nadzemni hidrant

gasilske-omarice

Prostostoječe gasilske omarice

hidrantna-omara

Prostostoječe gasilske omarice bodo nameščene v 9 vaseh KS Fram: Fram, Morje, Ješenca, Požeg, Kopivnik, Planica, Loka, Ranče, Šestdobe

Izvajalec: Prostovoljno gasilsko društvo Fram

Odgovorna oseba: mag. Anton Bergauer