Telefon:+386 (4)0 261 333
 • Seje UO in organov društva
 • Predstavitev posameznih projektov in nove zgodbe o Framu krajevni  javnosti
 • Krepitev sodelovanja društva na področju razvoja z občino
 • Aktivno delo članov v projektnih skupinah
 • Pomoč pri zagonu Turističnega društva
 • Seznanitev podjetnikov z Novo zgodbo o Framu in njihova vključitev v društvo
 • Prenos koncepta dela v Framu na razvoju »od spodaj navzgor« na območje Rač
 • Pridobivanje članov iz Rač (lokalni akterji razvoja)
 • Pregled uveljavljanja vseh aktov društva
 • Delo v projektnih skupinah na posameznih projektih
 • Delo turistične sekcije – strategija, „črne točke“
 • Iskanje ustreznih virov sredstev za obstoječe programe
 • Iskanje novih skritih potencialov razvoja z lokalnim akterjih na terenu
 • Organiziranje vsaj ene strokovne ekskurzije/izleta
 • Organziranje vsaj enega piknika društva