Telefon:+386 (4)0 261 333
Zaključek in kdaj program “v živo”

5kurkj

Predsednik Društva za razvoj Gremo naprej, mag.Kurent ob zaključku prireditve

Z današnjo prireditvijo želimo opozoriti javnost, da smo z našim ljubiteljskim delom »našli« in po desetletjih iztrgali iz pozabe pomnik izjemnega gradbenega dosežka Rimljanov. V Framu sedaj ni podobne priložnosti za razvoj. Zato bi  moral občina/župan načrte društva jasno in v celoti podpreti. Zaželjeno bi bilo, da občina odkupi zemljišče, kjer stoji spomenik in da doda še nekaj oznak. mogoče tudi web aplikacijo za mobilnike turistov z posebno aplikacijo Zlati studenec. Čeprav smo že pripravili atraktiven program za turiste, ki bo prikazal »v živo« fragmente iz načina, navad in običajev Rimljanov, bomo ta program lahko izvajali po naročilu skupin turistov šele po nabavi oblačil in opreme. Za realizacijo programa potrebujemo 10.000 €, kolikor znašajo stroški opreme 8 legionarjev in 6 svetnic ter obredna opreme. Tudi 5.000 € bi zadostovalo za začetek, da opremimo vsaj 4 legionarje in 3 vestalke ter začnemo z programom v živo ob izviru. Zatorej že iščemo donatorje in sponzorje saj po zadnjih izjavah župana novinarjem in odgovoru na predloge društva občina tega projekta društvu ne bo finančno podprla.
Župan predlaga, da si naše društvo za predstavitve ob Zlatem studencu opremo in orožje še naprej sposojamo pri Ptujskem društvu “potem pa bomo že videl kako naprej”. Župan zavrača vsakršno pisno dogovarjanje o sodelovanju in nadaljnjem razvoju občine pri razvoju tega programa. Ob takšnih dejanjih ni mogoče verjeti, da bo kdo na občini spremljal interes turistov za Zlati studenec zaradi argumentirane odločitve o sodelovanju. Nihče nas ni seznanil o kakršnikoli nameri, da bi se ti podatki spremljali in kdo jih spremlja. Na podlagi česa bo torej opravljena analiza interesa turistov in podana odločitev občine/župana “potem bomo pa videli kako naprej”? Je to ponovno priljubljena in znana krilatica “potem pa bomo že videli” po občutkih enega človeka? Kot kaže bomo zadevo razvijali naprej sami kot smo opravili vsa dela do sedaj, za kar dobivamo od ljudi in institucij (od naše občine/župana še ne) pohvale in potrditve, da delamo dobro, v korist ljudi in kraja in, da gremo po pravi poti. Ne bomo se dali “motiti” z “nejasnimi” idejami s strani občine/župana saj take kot so vodijo k cilju, da se ideja “razblini” in, ker je očitno dobra se lahko “kasneje”, ko bo pravi “čas” in z “pravimi” ljudmi (v novem mandatu) ponovno “oživi” tokrat z polno podporo proračuna.
Zato bo verjetno pravilna sedanja pot Društva Gremo naprej do orožja in oblačil ter opreme legionarjev in svetnic, ko bomo iskali za nabavo opreme sredstva donatorjev in sponzorjev in vsled tega koristimo že kar o priložnost, da povabimo vse zainteresirane investitorje, ki vidite poslovno priložnost ali pa se želite izkazati družbeno odgovorni v svojem okolju, da se javite Društvu za razvoj gremo naprej ter pomagate kraju in ljudem na ta način uresničiti lastne ideje za družben razvoj. Društvo je vsa opravila, ki smo jih izvedli v zvezi z Zlatim studencem do danes izvedlo volontersko, ljubiteljsko. Mi sredstev, s katerimi bi podprli eden redkih programov za razvoj Frama nimamo. Smo pa s programom seznanili občino/župana in upamo, da se bodo v proračunu našla ta sredstva saj bi bila njihova poraba opravičena z predlaganim turističnim programom, katerega izvajanje bi že pomenilo začetek nazadovanja  Frama. Ali bomo toliko zreli v občini, da bomo v Zlatem studencu prepoznali in izkoristili njegov velik razvojni potencial ali pa bo obveljala dosedanja apatija in zavračanje podpore odločevalcev do vsega, kar ni “naše” ? Turistični program, ki smo ga obrazložili v enem od podmenujev, bi izvajali po naročilu za turiste ob izviru in verjamemo, da  bi tudi oživel kraj in trasirali pot razvoju novih turističnih programov v Framu, predvidenih v razvojni paradigmi Nova zgodba o Framu. Nova zgodba o Framu bi postala tudi privlačna turistična destinacija “Fram” saj bi združevala obstoječe ponudnike turističnih programov kot nove produkte kot je Zlati studenec in kot bodo planirani projekti »muzej Oljarne Fram« in »muzej Frama in društev«, obnovljene žage in mlini ob Framskem potoku, prireditev Živi šah, itd.. Prav tako smo občino/župana opozorili, da bi bilo potrebno začeti z izdelavo Strategije  razvoja turizma saj Fram kot tudi občina Rače-Fram druge razvojne perspektive kot je turizem nima vendar naše pripombe ne zaležejo. Žal.
Dovolite mi, da vas povabim na hrano in pijačo, ki so jo pripravili sponzorji prireditve Vinarstvo Greif,  Mesarstvo Fram in framski gostinci Pri Kovačniku, Pri Baronu in Framski hram. Vabimo vas tudi h klepetu z člani obeh društev, tiste pa, ki bi želeli z nami sodelovati pri prebujanju razvoja kraja pa osebno vabim, da se pogovorimo o tem in vašem sodelovanju.

Najava prireditve “v živo” pri izviru Zlati studenec:
Program “v živo” planiramo izvesti v času praznika KS Fram (17.9. do 24.9.2017) s tem, da ga bomo nadgradili z dogajanjem v lokalu določenega gostinca, kjer bomo predstavili “Prehranjevalne navade Rimljanov” z pokušnjo staro rimskih jedi. Te jedi bodo ostale na jedilniku gostinca kot specialna ponudba tega ali vseh gostincev na območju KS Fram.