Telefon:+386 (4)0 261 333

f18

dr.Vlasta Stavbar, spregovori o izročilih pri Zlatem studencu

Izvir Zlati studenec pa ni usahnil z propadom rimskega cesarstva. Po ukinitvi rimskega tabora na Ptuju je služil civilnemu prebival­stvu, kar dokazujejo svinčene vodovodne cevi, ki so jih odkrili v rimskih poslop­jih. Iz zgodovine kraja se ve, da je izvir od 13.st. do  18.st. napajal vodovod na framski grad Frauheim. Pod izvirom se nahaja zbiralnik, obnovljen leta 1935, ki so ga potrebovali za zadovoljevanje vse večjih potreb framskih gospodinjstev dokler ga ni okoli 1950 let nadomestil javni vodovod. Gozdni poseki nad izvirom so povzročili premike hidrogeoloških struktur in pred nekaj desetletji je izvir Zlati studenec usahnil. Te zgodbe in izročila sprožajo nove razvojne ideje, ki jih je potrebno raziskati in obdelati na podoben način kot izvir Zlati studenec. Izročilo, ki ga redki poznajo je, da je čudovita okolica žuborečega izvira bila mesto meditacije znanega slovenskega jezikoslovca Oroslava Cafa in verjetno je tam nastala tudi katera od 14 kitic »Pesmi o Framu«, ki jo framčani poznamo kot Framsko himno.