Telefon:+386 (4)0 261 333

Organizacijski odbor:

predsednica OO:         dr. Vlasta Stavbar,

član:                                 mag. Vinko Kurent

član:                                         Marjan Šrimpf

član:                                           Marko Kac

napovedovalka:              Patricija Simrajh

Izvir  Zlati studenec in pod njim zbiralnik izvirske vode obkroža zarastla okolica (drevesa, grmovje, police) v obliki „naravnega amfiteatra“. Občina je v proračunu za leto 2017 predvidela potrebna sredstva za čiščenje okolice in to delo tudi opravila v tej meri, da je omogočen varen dostop vsakodnevnim obiskovalce ter „priložnostno“ prizorišče za izvedbo vsakoletne prireditve “daritev”, ki jo bo organiziralo Društvo za razvoj v sodelovanju z Rimskim društvom iz Ptuja v okviru Rimskih iger Ptuj. Z lastnico okoliških zemljišč je dogovorjen dostop do objektov za vsakodnevne obiskovalce kot uporaba prostora za izvedbo vsakoletne prireditve “daritev”.

Program seznanitve občanov z Zlatim studencem in njegovim razvojnim potencialom

Program prireditve:

·         Fanfare – prihod legionarjev in svetnic ter senatorjev

·         Moderatorka

·         Pozdravni govor – župan

·         Moderatorka  prebere njeno sporočilo

·         Pozdravni govor – predsednik društva

·         Moderatorka

·         Arheološke najdbe – strokovni temelj pomnika (ZVKD)

·         Sodelovanje z Društvom za ohranitev rimske kulture Ptuj

·         Moderatorka

·         Izročila in zgodbe  o Zlatem studencu

·         Framska himna (MePZ)

·         Zaključek  – predsednik

·         Moderatorka

          Povabilo:  Varuhi popeljejo obiskovalce k izviru Zlati studenec

Turistični program:

vsako leto avgusta, začetek Rimskih iger v Ptuju, prihod Rimljanov iz Poetovia (rimski patricij z četo Rimljanov), združitev z zaščitno skupino „varuhi Zlatega studenca“ iz Frama, „boj“ Rimljanov iz Poetovie in Frama pred Gasilskim domom Fram, dohod na lokacijo Zlatega studenca ter skupna izvedba protokola „daritve“ zahvale bogovom in varuhom

Rimski vodnjak pitne vode
Prebivalec Poetovie

Rimska zgodba na Ptuju, vključitev Frama v  koncept Rimske igre

Iger se udeleži čez štirideset organiziranih skupin, ki skrbijo za obujanje bogate rimske dediščine in nova skupina bi lahko bila naša „Varuhi Zlatega studenec“. Skupina bi bila sestavljena iz nekaj vojščakov Rimljanov, v rimljanskih uniformah in z orožjem in nekaj vestalk v tunikah.

Dogodek “daritev”  bi potekal tako, da ob vhodu v Fram delegacijo Rimljanov iz Ptuja svečano pričaka domača zaščitna skupina legionarjev in obe skupini nato svečano odkorakajo skozi špalir obiskovalcev do Gasilskega doma. Tam Ptujski legionarji  z Framskimi legionarji uprizorijo spektakularen „boj z meči“. Nato skupaj nadaljujejo pot  na 500 m oddaljeno lokacijo Zlatega studenca, kjer vestalke ob zbiralniku  izvedejo protokol „daritve“, zahvalo bogovom  za čisto vodo in „varuhom Zlatega izvira“ za nemoten dotok tekoče, pitne vode Zlati studenec  v zgrajeni akvadukt do Poetovie.

Uskladitev ideje z zmožnostmi občine in skupen nastop na razpisu LAS Dobro za nas