Telefon:+386 (4)0 261 333
Upravni odbor  
Predsednica: Dr. Vlasta Stavbar
Podpredsednik: Bogdan Veber
Tajnik: Duška Razboršek
Člani UO (6): Stanko Zvonko, Romana Fišer, Gabi Bezjak, Jerica Koželj, Adriano Goričan, David Hazemali
Blagajnik: Duška Razboršek
Nadzorni odbor: Zdravko Grafenauer, Stanko Zorec, Stanko Hojnik
Častno razsodišče: Mag. Anton Bergauer, Srečko Trglec, Davorin Mejal